Ohita navigaatio

Exempel

Teckenspråkiga biblioteket

Teckenspråkiga biblioteket öppnades 2014. Biblioteket är ett e-bibliotek som samlar material på finskt och finlandssvenskt teckenspråk i en och samma nättjänst. Materialet består av teckenspråkiga videoinspelningar.

Teckenspråkiga biblioteket


Cupore: Jämställd kultur!

Video på teckenspråk:Jämställd kultur! En utredning om statsbidragen till handikappsammanslutningars kulturella verksamhet och främjande av kulturell tillgänglighet. Den kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore utreder på beställning av undervisnings- och kulturministeriet statsbidragen som beviljats till handikappsammanslutningars kulturella verksamhet samt främjande av kulturell tillgänglighet under års 2005–2015.


Tyst teater (Sverige)

Riksteaterns Tyst Teater är en föregångare av att producera banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk.

Tyst teater

Siirry sivun alkuun